Quy trình làm việc

Luôn cố gắng không ngừng để làm hài lòng khách hàng

1
Khảo sát số lượng
Khảo sát số lượng
3
Ký hợp đồng
Ký hợp đồng
5
Giao hàng và nhận hàng
Giao hàng và nhận hàng
2
Phương án báo giá, thời gian
Phương án báo giá, thời gian
4
Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch sản xuất
1
Khảo sát số lượng
Khảo sát số lượng
2
Phương án báo giá, thời gian
Phương án báo giá, thời gian
3
Ký hợp đồng
Ký hợp đồng
4
Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch sản xuất
5
Giao hàng và nhận hàng
Giao hàng và nhận hàng
Bạn muốn đặt nón bảo hiểm ? Liên hệ ngay với chúng tôi

Hot line : 08 2219 1748 - 090 2233 551